RIZA METNİ

Berrin Pehlivan (bundan böyle “ONKOLOG” olarak anılacaktır.), danışanlarımıza ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca danışanlarına ONKOLOG tarafından gerçekleştirilecek ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için ONKOLOG tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri ONKOLOG Tarafından kişisel veriler; Kimliğinizi teyit etme, Sizlere uygun tedavi ve sağlıklı yaşam programı hizmetlerinin hazırlanması ve yürütülmesi, Danışmanlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, Danışmanlık Merkezi ve bağlı olduğu ve/veya ona bağlı merkezlerin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, Danışmanlık Merkezi Yönetimi, danışan memnuniyetinin ölçülmesi, hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, Müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi yetkilisi tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi kapsamında Danışanlarının vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde de ayrıca belirtilen başta şirket çalışanları olmak üzere iş işleyişi için önem arz eden taraflarla paylaşılabilecektir

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, ONKOLOG  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı;

Bu kapsamda;

Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde kullanılmasına

  • Onay ve izin veriyorum.
  • Onay ve izin vermiyorum.

 

İznim dahilinde görüşmeler sırasında çekilen fotoğrafların sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılmasına,

  • İzin veriyorum.
  • İzin vermiyorum

Danışanın ya da Danışan Velisi/Vasisinin

Ad – Soyadı :

TC Kimlik numarası:

Adres:

 

 

Tarih – İmza (imza ile beraber lütfen “okudum, anladım, kabul ediyorum” yazınız)

(16 yaş üzeri gençlerimizin, velileri dışında kendisinin de bu kısmı doldurması ricadır.)

Ad – Soyadı :

TC Kimlik numarası:

Adres:

 

Tarih – İmza (imza ile beraber lütfen “okudum, anladım, kabul ediyorum” yazınız)